Loading...
HomeÅpenhetsloven

Åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven

Ansvarlig næringsliv

I Nik Haugrønning AS er vi opptatt av et ansvarlig næringsliv, der vi ikke skal bidra til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Dette er forankret i våre verdier og i arbeidet vi gjør hver dag.

Vi skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i vår egen virksomhet og i hele den verdikjeden vi er en del av. Dette gjør vi gjennom systematisk arbeid og ved å stille krav til, og følge opp, våre leverandører og samarbeidspartnere.

Nik Haugrønning AS har etablert en egen policy for ansvarlig forretningsdrift, som skal gi veiledning og føringer for bedriftens arbeid med menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og bærekraft.

Gjennom vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger skal vi følge opp og sørge for at vi opptrer ansvarlig i egen drift og i møte med andre. Gjennom risikovurderinger vurderer vi hvor i vår virksomhet og våre verdikjeder det er størst risiko for negativ innvirkning på menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold og miljø, slik at vi kan prioritere vår innsats der risikoen en størst. Basert på dette arbeidet vil vi alene eller sammen med våre leverandører gjennomføre risikoreduserende tiltak, og sørge for utbedring dersom det avdekkes at vi har forårsaket eller bidratt til brudd på menneskerettighetene.

For mer informasjon om vårt arbeid med ansvarlig næringsliv, eller ved mistanke om brudd på menneskerettigheter i vår verdikjede, ta kontakt med oss på post@haugronning.no