Loading...
HomeAKTIVITETS OG REDEGJØRELSESPLIKT

AKTIVITETS OG REDEGJØRELSESPLIKT

AKTIVITETS OG REDEGJØRELSESPLIKT   (ARP)

Nik Haugrønning AS jobber daglig med holdnings-skapende arbeid som ikke skal diskriminere ansatte fordi de er i mindretall kjønnsmessig, har annen etnisk bakgrunn eller legning, eller av annen årsak er i mindretall i bedriften. Oppståtte tilfeller tas tak i umiddelbart for løsning og lukking.

Forhold legges til rette for at det skal være like forhold mellom kvinner og menn når det gjelder garderobe og sanitærforhold. Det er bygd egen garderobe for kvinnelig ansatt på verkstedet.

Det er like lønnsmessige forhold mellom kvinner og menn for likt arbeid og for andre sammenlignbare forhold.

Det er noe deltid i bedriften, dette gjelder enkelte yrkesgrupper der det ikke er hele stillinger. På begge disse områdene er det kun ansatte av samme kjønn. Det legges til rette for ønsket arbeidsmengde for de det gjelder.

I Nik Haugrønning AS er policyen lik lønn for likt arbeid, alle mellomledere og andre arbeidsgrupper har lik lønn ut fra kompetanse og ansvarsforhold.